Whatsapp

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Çeliker Makina olarak Vizyon ve Misyonuyla oluşturulmuş hedef ve stratejileri doğrultusundaki faaliyetlerinde çevrenin korunmasını ilke 
edinerek bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmayı amaçlar.

Bu nedenle;

Üst yönetimin desteği ile şirketin tüm çalışanlarında, müşterilerde ve tedarikçilerde çevre bilincini yaygınlaştırmayı 
Çeliker Makina faaliyetlerini, Ulusal ve Uluslararası Çevre Mevzuatlarına uygun olarak sürdürmeyi,
Çeliker Makina Çevre Politikasının tüm çalışanlara duyurulmasını, Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini 
Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve üçüncü taraflara açık tutmayı,taahhüt eder.